Historie sboru | SDH Štěpánovice
  

Probíhající akce

Historie erbu

V roce 2016 jsme začali uvažovat o promítnutí historie naší obce na erb. Oslovili jsme tedy heraldika pana Pavlů, který na základě historických pramenů navrhl 6 možností vyobrazení našeho erbu. Obecním referendem byl vybrán tento erb.
erb
Popis návrhů erbu heraldikem p. Pavlů: Již v r.1186 byla ves majetkem kladrubského kláštera (držba potvrzena ještě v r.1239). V r.1367 je připomínán štěpánovický farní kostel sv.Michala, jehož podací měli příslušníci domácího vladyckého rodu s přídomkem „ze Štěpánovic“ (posledním z nich byl v r.1454 Jindřich Trehuba ze Štěpánovic). V r.1516 získává Štěpánovice královský podkomoří Jan Jeníšek z Újezda, jehož potomci vlastnili statek až do r.1638. Toho roku jej koupili klatovští jezuité, od nich pak v r.1694 František Maxmilián hr.Černín z Chudenic. Černínové byli také poslední feudální vrchností štěpánovických. Dominantou Štěpánovic je farní kostel sv.Michala spolu s tvrzí středověkého původu, oba objekty byly v minulosti několikrát stavebně upravovány. V jejich sousedství stojí staletá lípa. Z uvedených informací vycházel i autor předkládaných návrhů obecních symbolů, přičemž hlavní pozornost byla upřena do období vlády rodu Jeníšků z Újezda. Deriváty jejich erbu (upravená figura jednorožce a obrněné rámě namísto mouřenínovy oděné paže s palcátem) doplňují symboly starobylé tvrze (věž s cimbuřím, cimbuřová pata štítu) a kostela sv.Michala (atribut plamenný meč, křížek coby obecný symbol), připomenuta byla i staletá lípa (lipový list). Z erbu Jeníšků byla převzata i kombinace tinktur černé a zlaté, z erbu Černínů z Chudenic kombinace modré, červené a stříbrné. Doplňující zelená barva symbolizuje zemědělský charakter osady. Návrhy znaku provází i návrhy štěpánovické vlajky, respektující zásady a zvyklosti současné české vexilologické tvorby.

Ostatní návrhy:

erb


Nejbližší akce


Občerstvovací stanice Author král Šumavy 25.05.2024 07:00

Komošín -
82.0  

Okresní kolo hry Plamen 25.05.2024 08:00

Rabí -
125.0  

Vyřazovací kolo žen 01.06.2024 07:30

Žichovice
110.0  

Okresní soutěž sport 01.06.2024 12:00

Žichovice
92.0  

Zápůjčka stany a pivní sety (LR) 01.06.2024 15:50

Štěpánovice
82.0