Historie sboru | SDH Štěpánovice
  

Probíhající akce

Historie školy

skola Dávno před tím, než započala stavba budovy školy z roku 1879 tak, jak jsme ji do roku 2024 znali, stálo ve Štěpánovicích ještě několik jiných škol. Před stavbou první písemně zmíněné školy se vyučovalo v soukromé budově č. 22. První budova školy zde byla postavena již v roce 1801. Od začátku sloužila pro přiškolené vesnice Štěpánovice, Vícenice, Dehtín, Točník, Sekrýt a samotu Bor. Bohužel z důvodu nevhodně zvoleného místa v neustálé vlhkosti a močálu byla nucena několikrát od základu znovu postavenou býti.
skola Citace ze školní kroniky: "To místo zcela nehodící se pro školu, neboť stojí budova v hlubině pod příkrou strání, kde se z vůkolního návrší veškerá voda stéká, prameny i za sucha tečou a tak budova močálem jsouc obklopena zkáze podléhá, časté opravy s velkými výlohami vyžadujíc."
Tak se stalo, že budova školní v krátkém čase úplně shnila a musela roku 1814 od základu podruhé zcela nově postavena býti. Nově zbudována škola ze dřeva opět brzo hnilobě podlehla a v roce 1860 se k nové stavbě přikročilo, nyní již z kamene a cihel. skola Při stavbě této, děly se veliké nespravedlnosti ohledně dohlídky ke stavbě ze strany místní školní rady a ohledně užívání materiálu ze strany stavitelova. A tak došlo opět ke škodám značným, které vedly k nutnosti výstavby budovy čtvrté v roce 1879. Následně v roce 1887 byla cesta zdvihající se od školy ke kostelu vysázena agátovym křovím. Od té doby až do dnešních dnů se zdejšímu kopci neřekne jinak než Agát. Ve školním roce 1909 chodilo do místní školy až 211 dítek. skola V roce 1936 byly ve škole vybudovány první splachovací záchody. V průběhu času se budova školy sporadicky opravovala, ale vždy pouze v rámci nutných oprav chátrajících částí. Z důvodu značného poklesu žactva na 20 dětí a pro zavedení nové koncepce školství, stala se budova školy nevyhovující. K uzavření školy tak došlo 7.7.1976. Od té doby byla budova využívána pouze jako místní knihovna a sklad. Nevyužívaná budova stále více chátrala až v roce 2024 došlo k její úplné demolici z důvodu havarijního stavu. V lednu roku 2024 byla v rámci dotační akce města Klatovy škola zbourána a na jejím místě vzniká s současné době dětské hřiště. Místní školu bude připomínat pamětní deska. Soutěž na revitalizaci tohoto území vyhrála firma Adestik a náklady budou činit 4.463.692,48 Kč vč. DPH. skola skola skola skola skola skola skola


Nejbližší akce


Pytlovská káď 27.07.2024 14:00

Svrčovec -
230.0  

Zápůjčka areál Na Drahách (VH) 03.08.2024 00:00

Štěpánovice
65.0  

Výborová schůze 04.08.2024 19:30

-
218.0  

Výborová schůze 01.09.2024 19:30

-
212.0  

Pobyt KŽŠ Šumava 13.09.2024 00:00

Šumava
215.0